وقتی شما به سایت های نیازمندی اگهی ارسال میکنید بعد از مدتی آگهی شما بعلت اضافه شدن آگهی های جدید در سطرهای پایینتر یا صفحات بعد قرار میگیرد که بطور معمول اگر شما قصد داشته باشید که دوباره آگهی خود را به سطر اول بیاورید باید هزینه ای پرداخت نمایید و این اتفاق دوباره رخ می دهد در نتیجه شما یا باید از خیر در سطر بودن بگذرید یا اینکه بطور مرتب هزینه کنید در سایت خفن بازار این امکان بصورت رایگان آن هم نه یکبار یا دوبار بلکه ده بار در آگهی رایگان و به مقدار بیشتر در آگهی های ویژه در اختیار شما قرار گرفته است تا همیشه در سطر باشید و بالاتر از همه دیده شوید