کاربران گرامی میتوانید دست نوشته های خود را با رعایت شرایط ذیل از قسمت تماس با ما برای خفن بازار ارسال کنید تا مطالب شما را با نام خودتان در بخش خبرهای سایت منتشر کنیم .

مطالب ارسالی میتوانند در زمینه های مختلف با رعایت عرف و قوانین کشور باشد.

نوشته باید متعلق به خودتان باشد و مطالب کپی شده منتشر نمیشوند در صورت داشتن عکس در مطالب ارسالی میتوانید مطالبتان را به ایمیل و آدرس تلگرام زیر نیز ارسال نمایید.

info_khafanbazar@yahoo.com

info.khafanbazar@gmail.com

www.telegram.me/khafanbazarr